Proclamatia de la Islaz (1848)

Scris de admin pe March 17, 2011

Proclamaţia de la Islaz de la 1848 – programul adoptat de mişcarea revoluţionară din Ţara Românească. Originalul a fost scris în limba română, folosind alfabetul chirilic, versiunea prezentă fiind o transliterare.

Sursa: wikipedia, wikisource

 

Fraţilor români,

Timpul mântuirii noastre a venit; poporul român se deşteaptă la glasul trâmbiţei îngerului mântuirii şi îşi cunoaşte dreptul său de suveran. Pace vouă, pentru că vi se vesteşte libertate vouă! Pe scurt, popolul român, recapitulând, decretă:

 

 1. Independinţa administrativă şi legislativă a popolului romăn, pe temeiul tractatelor lui Mircea şi Vlad V, şi neamestec al nici unei puteri din afară în cele din întru ale sale.
 2. Egalitatea drepturilor politice.
 3. Contribuţie generală.
 4. Adunanţă generală compusă de reprezentanţi ai tutulor stărilor societăţii.
 5. Domnul responsabil ales pe căte cinci ani şi căutat în toate stările societăţii.
 6. Împuţinarea listei civile – ardicarea de ori-ce mijloc de corrumpere.
 7. Responsabilitatea ministrilor şi a tutulor foncţionarilor în foncţia ce ocupă.
 8. Libertate absolută a tiparului.
 9. Ori ce recompensă să vie dela Patrie prin representanţii săi, iar nu dela Domn.
 10. Dreptul fie-căruia judeţ de a’şi alege dregătorii săi, drept care purcede din dreptul Popolului întreg de a’şi alege Domnul.
 11. Gvardie naţională.
 12. Emancipaţia mănăstirilor închinate.
 13. Emancipaţia clăcaşilor ce se fac proprietari prin despăgubire.
 14. Desrobirea ţiganilor prin despăgubire.
 15. Representant al ţărei la Constantinopol dintre Romăni.
 16. Instrucţie egală şi întreagă pentru tot Românul de amândouă secsele.
 17. Desfiinţarea rangurilor titulare ce nu au foncţii.
 18. Desfiiţarea, pedepsei degrădătoare cu bătaiea.
 19. Desfiinţarea, atât în faptă, cât şi în vorbă, a pedepsei cu moarte.
 20. Aşezăminte penitenţiare unde să se spele cei criminali de păcatele lor şi să easă îmbunătăţiţi.
 21. Emancipaţia Izraeliţilor şi drepturi politice pentru ori-ce compatrioţi de altă credinţă.
 22. Convocare în dată a unei adunanţe generale estraordinare constituante, alese spre a representa toate interesele sau meseriile naţiei, care va fi datoare a face constituţia ţărei pe temeiul acestor 21 articole decretate de Popolul român.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>