Scrisoare deschisa ermetic (demolari recente in Bucuresti)

Scris de admin pe July 4, 2011

În cursul ultimelor două zile, sîmbătă 25 iunie și duminică 26 iunie 2011, asistând la demolarea clădirilor monument istoric din Str. Berzei nr.81 și str. Berzei nr.89, am înțeles, în sfârșit, că până acum nu am apreciat faptele bune la care am asistat în legătură cu proiectul Diametrala N-S (sau Supralărgirea Buzești-Berzei-Uranus) și că trebuie să adresez mulțumiri pentru tot ce se întîmplă în această zonă a orașului și nu numai.

Transmit mai jos mulțumirile mele, care sper să fie impărtășite și de alți semeni.

- Mulțumesc Primăriei Municipiului București pentru că este chezășia respectării legilor, ea însăși respectîndu-le, dând astfel un exemplu de intervenție urbană cu pași legali, înșiruire corectă a documentațiilor de planificare, obținere a avizelor, aprobare a documentatiilor, emitere a autorizațiilor și publicare a acestora.
- Mulțumesc PMB pentru că nu dezinformează locuitorii orașului (nici pe cei ce au locuința sau magazinul în zonă, nici pe cei ce vin în zonă, nici pe ceilalți locuitori) cu privire la efectele inițiativei sale în zonă.
- Mulțumesc PMB pentru că respectă justiția și nu încalcă hotărârile judecătorești, confirmându-ne prin aceasta că trăim într-un stat de drept.
- Mulțumesc Primarului General că respectă drepturile omului și nu aduce acuze celor care și le exercită (mai cu seamă cel al accesului în justiție).
- Mulțumesc PMB pentru că nu a dezinformat cu privire la culpa răvășirii zonei și ca nu a aruncat vina pe “ONG-uri”, ci a recunoscut deschis cauzele disfuncțiunilor pe care le-a provocat, promovând astfel o coeziune socială cu care ne putem mândri la nivel internațional.
- Mulțumesc PMB pentru că, odată declarată public disponibilitatea sa pentru un dialog cu Ministerul Dezvoltării regionale și Turismului, structurile profesionale și societatea civilă și pentru dezbaterea unor posibile alternative care să închege opinii diverse de politici urbane, nu a acționat în continuare în implementarea unilaterală a inițiativei sale ci a așteptat consensul sau compromisul agreat de cei cu care a promis să dialogheze.
- Mulțumesc unui important număr al specialiștilor membri ai Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului -municipiul București, pentru că au avut o deosebită prestanță profesională și au analizat intervenția urbană în cauză accentuând grija necesară pentriu patrimoniul cultural, social și de mediu; pentru că nu au batjocorit prin remarcile lor grupurile sociale din zonă, starea clădirilor și valoarea tesutului urban, ci le-au scos în evidemță valorile atăt de specifice ce merită păstrate și revigorate, asigurănd astfel premise solide pentru regenerarea urbană a zonei, conform cu prestigiul și misiunea lor profesională.
- Tot unor membri ai CTUAT țin să le mulțumesc pentru faptul că, știind de preocupările serioase și prin efort voluntar al unor organizații dedicate protecției patrimoniului, mediului, transparenței decizionale, etc, au apreciat foarte mult opniile și materialele oferite de acestea, le-au luat în considerare cu seriozitate, oferind acestor organizații și persoane cadrul unor discuții respectuase, constructive, fără a denigra și fără a încerca să le schimbe opiniile prin șantaj, având o atitudine normală într-o țară civilizată ce respectă dreptul la opinie și principiile moderne de planificare urbană și consultare publică.
- În general, țin să mulțumesc tuturor structurilor administrației publice locale pentru că, beneficind de avantajul de a avea în comunitate numeroase grupuri, organizații și persoane care își dedică activitatea unor domenii relevante dezvoltării orașului și sunt preocupate de aceasta, au considerat în pemanență acest fapt un avantaj și au încurajat și implementat parteneriatele și dialogul.
- Mulțumesc PMB și CGMB că sunt interesate permanent în promovarea dezvoltării unei Capitale pentru locuitorii săi și că, prin acțiunile lor, alungă orice suspiciune cum că ar planifica și decide intervențiile în oraș în mod discreționar, sub presiunea unor firme de construcții sau speculanți imobiliari.

- Mulțumesc de asemenea, Ministerului Culturii, Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice , Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice București-Ilfov și Direcției pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti pentru că au acționat permanent și au acordat avize conform atribuțiilor lor de protejare a patrimoniului cultural naţional şi de valorificare şi dezvoltare a elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivităţii locale.

- Mulțumesc breslei arhitecților și urbaniștilor că, în majoritate, militează pentru promovarea eticii profesionale în domeniu și, prin structurile profesionale relevante, în majoritatea lor, reacționează la timp, prompt și cu responsabilitate, dincolo de orgoliile și interesele contractuale individuale.

- Mulțumesc învățământului superior în domeniul urbanismului și în domeniile conexe că a reușit în ultimii 20 de ani să fie în acord cu abordările internaționale pluridisciplinare, integrate și să producă capacitatea pentru o piață performantă a serviciilor de planificare urbană, fără să incurajeze monopolul firmelor instituțiilor de învățământ superior.

- De asemenea, poate ar trebui să mulțumesc și Ministerului Public pentru că s-a autosesizat privind posibilele infracțiuni, acte de corupție, și conflicte de interese din acest caz, nelăsând pe umerii societății civile semnalările acestor abateri; sau Instituției Avocatului Poporului pentru că iși exercită și din oficiu atribuțiile de apărare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice locale din București, prin actele administrative emise în legătură cu acest proiect de intervenție urbană masivă.

Îmi cer scuze dacă mai sunt și alte instituții sau persoane cărora ar trebui să le mulțumesc. Copleșită de recunoștință poate am omis pe cineva. Îi rog să ma ierte: doresc să mulțumesc tuturor celor care fac astăzi posibil ceea ce se întâmplă în zona Buzești-Berzei.

Astfel, îmi exprim entuziasmul cu privire la demolările de ieri ale monumentelor istorice din strada Berzei 81 și 89 și cu privire la demolarea viitoare a Halei Matache, care este evident că se va intâmpla foarte probabil într-o sâmbătă seara ce va veni curând. Felicitări!

Înțelegând toate aceste fapte bune, ele îmi dau speranțe și mă fac să mulțumesc și pentru viitoare astfel de intervenții lăudabile ce vor veni întru întregirea misiunii și eforturilor tuturor acestor oameni cărora le oferim decizia asupra vieții noastre și banilor noștri din impozite și taxe. Salut astfel aducerea oricărui plus de trafic auto in centru și pe malurile Dîmboviței, orice nouă penetrație sau supalărigire de străzi, pasaje mărețe, autostrăzi prin oraș, orice dezvoltare cu funcțiuni segregate și unidirecționale, orice curațare de valori cultural istorice, orice îndepărtare a diversițătii sociale, orice înlocuire a comerțului tradițional cu mall-uri, orice impiedicare a existenței unor spații publice de trăit și de relaționat cu semenii noștri, orice inițiativă ce produce aer poluat pentru plamânii copiilor nostri și orice zone dezvoltate prin care nu avem ce căuta.

Și consider că orice eforturi care împiedică astfel de lucruri benefice sunt de acuzat, deopotrivă ale societății civile și ale specialiștilor.

Mulțumesc din nou, cu mândrie,

Claudia Pamfil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>