Academia Română în impas: noul Ministru al Culturii lovește lexical

Scris de admin pe July 27, 2014

BiroDe câteva săptămâni, etimologii români nu mai au liniște. Pe culoarele Academiei Române e agitație mare. Iar problema lor, deși aparent simplă, nu-și găsește rezolvare: de unde, sau de la ce, mai bine zis, provine numele de familie al noului ministru al culturii – Biro? Inițial s-a avansat ipoteza cea mai evidentă; astfel, aceste două silabe ar face trimitere chiar la noțiunea de birou. Lucru care ar explica de ce și-a dorit atât de mult doamna ministru un birou, în speță tocmai pe cel de ministru al culturii unei țări a cărei limbă nu o stăpânește deplin.

Alți specialiști nu au fost de acord însă cu această soluție. Ba chiar ei au sugerat că problema este privită cu totul greșit, cuvântul netrebuind judecat în ansamblul său, ci pornind de la prima silabă, -bi. În acest mod, argumentează aceștia, se deschide o cale mult mai amplă pentru soluționarea acestei chestiuni, o paletă de sensuri și semnificații ce provin din zona dualității, ba chiar a conotativului biunivoc. Iar de aici începând, sigur că cerul este limita, numele ministrului (deși străin) putând face trimitere atât la bimotor, cât și la biplan, binom sau, de ce nu, biped.

Noi, aici, la indignați-vă, suntem perfect de acord cu această ultimă variantă. Altfel, desigur, nu se explică celebra confuzie făcută de această doamnă străină, atât de cultura peste care domnește, cât și de funcția pe care o deține (e interesant totuși, că până și în această confuzie a ridicat cerșetorii la grad de bipezi, lucru nemaiîntâlnit până acum la un politician, fie el român sau maghiar; majoritatea îi consideră mult mai aproape de clasa târâtoare și subterană a miriapodelor). Nu în ultimul rând însă, credem că și numele de Rozalia poate arunca o lumină elocventă asupra acestui mister lingvistic.

Astfel, dacă Bi-ro semnifică în ulltimă instanță caracterul biped al culturii române, care, iată, abia acum se ridică și merge sub mandatul acestei doamne, Rozalia nu poate fi decât filtrul de culoare prin care trebuie privită contribuția sa la acest minister. Roz, asemenea vremurilor pe care le trăim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>